„En Blockchain, dat is ene jroße, schwarze Raum, der hat vill Platz. Da passt janz vill Jeschräppels rein. Dat Jeschräppel jeht nie kapott und dat is immer da.“ (Maik Klotz)