Blockchain

„En Blockchain, dat is ene jroße, schwarze Raum, der hat vill Platz. Da passt janz vill Jeschräppels rein. Dat Jeschräppel jeht nie kapott und dat is immer da.“ (Maik Klotz)